Anna Vatn: Piano som Bi-instrument

kr 130,00

Ut fra eget behov og med mange års erfaring fra lærerjobb i vidregående skole med musikklinje har Anna Vatn laget,samlet og foretatt et utvalg av musikk-stykker og øvelser som passer for piano bi-instrumentelever i den vidregående skole.