Eget verksted i Fjordgata

Vi reparerer instrumenter for alle nivåer fra skolekorps til profesjonelle. Blant våre kunder er Trondheim symfoniorkester og Luftforsvarets musikkorps, samt mange profesjonelle pedagoger og musikere. Vi legger stor vekt på å holde et høyt faglig nivå på våre verkstedtjenester og er stolte over å ha Trøndelags mest erfarne reparatører med på laget.

Våre kunder får 1. prioritet ved hastesaker, og vi yter vårt beste for våre kunder.

 

Messingreparatør


Magne Østlie Hjelmervik har mange profesjonelle kunder, blant annet fra Luftforsvarets musikkorps, Trondheim Symfoniorkester, frilansere og lærere ved Trondheim Kulturskole. Han er også baryton- og tubalærer ved Trondheim Kulturskole og musikklinja ved Heimdal videregående, i tillegg dirigerer han Strinda ungdomskorps.

Treblåsreparatør

Jørgen Vie; Reparerer treblås og gjør enkle jobber på messing. Har fått opplæring hos Schalgerforlaget og Yamaha atelier i Hamburg, og har jobbet sammen med Keith Bowen. Dirigerer også korps og har lang erfaring med å jobbe med aspiranter og juniorkorps.