Astrid Tveter: Kjent og kjært nivå 2

kr 179,00

Kjent og kjært er en lærebokserie for piano.

Tankegangen bak serien er at det blir enklere og mosommere å lære notelesing og pianospilling gjennom kjent og kjært materiale. Nivå 2 er andre bok i serien, og inneholder blant annet:

Introduksjondel med notelære

Kjente sanger pedagogisk tilrettelagt for nybegynnere på piano